کتیبه

عرضه کتیبه و بیرق (ویژه هیئت های شهرهای مرزی و دانش اموزی)

گروه فرهنگی موکب با سابقه چند ساله در زمینه های دکورهای حجمی | کتیبه و بیرق مذهبی قصد تهییه و توزیع تعدادی بیرق در بین محافل و هیئت های مستضعف از اقساء نقاط کشور | هیئت های شهرهای دوردست(مرزی) | همچنین هیئت ها و محافل دانش اموزی و نوجوانان را دارد.

موسسه موکب با توجه به سابقه و شناخت هیئت های مستضعف
با کمک بانیان قصد عرضه محصولات خود با نصف قیمت تمام شده به هیئات مورد نظر را دارد.

تاکنونهدف
35.0001.000.000