اشتغال

اشتغال زایی در منطقه کم برخوردار جنوب کرمان

تامین هزینه خرید دستگاه های مورد نیاز بسته بندی گیاهان دارویی و حذف واسطه ها و دلال ها / بواسطه کمکهای بلاعوض یا پیش خرید بسته های 100 گرمی چای ترش به مبلغ هر بسته 5 هزار تومان به اندازه همان مبلغی که بانی می شوید.

تاکنونهدف
510.000500.000