بسم الله الرحمن الرحیم

با مدد امام زمان علیه السلام انشاالله همچون سالهای قبل برای تسلی دل حضرتش، در حال تهیه سرود به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم.

امیدواریم با کمک های شما عزیزان بتوانیم کارمان را به بهترین وجه ارائه دهیم.

4.203.000 تومان از 4.000.000 تومان
پایان یافته
114 بانی حمایت کرده اند

با اطمینان بانی شوید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، مبلغ پرداختی به حساب کاربری بانیان بازگشت داده خواهد شد.
105%

تعداد پروژه ها: 2

 

کار گروه فرهنگی طلوع در قالب اجرای سرود در مجالس مختلف است.

و نیز همچون مناسبت های گذشته، انشاالله در روز شهادت، اجرا در مسجد مقدس جمکران نیز خواهیم داشت.

کار ضبط استدیویی این پروژه رو به اتمام است. و در هفته های آتی، ضبط تصویری و کار کلیپ سازی شروع میشود. و تمام این پروژه ها مستلزم وقت گذاری، دقت فراوان و پرداخت هزینه است.

انشاالله با اتمام پروژه، تاریخ اجراهای گروه طلوع به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

مخارج این پروژه بدین شرح است:
۱. هزینه ضبط استدیویی کار: ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
۲. هزینه تصویر برداری و تهیه کلیپ: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳. سایر هزینه ها اعم از ایاب و ذهاب و… : ۳۰۰.۰۰۰ تومان

جمعا ۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان

به لطف برخی عزیزان، مبلغ اولیه ای تهیه شده و امیدواریم مبلغ نهایی، از پیشبینی ما ( این پیش بینی با توجه به صحبت های اولیه و تجربه مناسبت های اخیر است ) فرا تر نرود.

جهت آشنایی بیشتر با گروه فرهنگی طلوع به tolugroup.ir مراجعه کنید.
آدرس کانال تلگرامی گروه فرهنگی طلوع: https://t.me/tolugroup

تمرین های اخیر گروه

تمرین گروه پدال

 

 

تمرین گروه فرهنگی طلوع در سال ۹۶ به مناسبت فاطمیه

 

لازم به ذکر است در صورتی که بخشی از مبلغ جمع آوری شده اضافه بیاید، صرف سایر مراسم های این گروه میشود.

شما هم میتوانید در مورد این پروژه نظر بدهید

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 70000 تومان

میزان حمایت: 35000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 70000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 15000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 200000 تومان

میزان حمایت: 4000 تومان

میزان حمایت: 25000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 7000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 2000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 150000 تومان

میزان حمایت: 200000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 200000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 14000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 25000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 150000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 200000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 2000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 80000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 150000 تومان

میزان حمایت: 110000 تومان

میزان حمایت: 6000 تومان

میزان حمایت: 110000 تومان

میزان حمایت: 15000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 115000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 55000 تومان

میزان حمایت: 3000 تومان