یک گروه بانوان محقق در زمینه تاریخ اسلام دست به کار نسبتا نوینی زدند واز متون عربی ومتقدم که کمتر در دسترس همگان میباشد در حال تحقیق در زمینه ی بررسی بیوگرافی مورخین، نظرات مختلف در تاریخ عصر بعثت وتاریخ خلفا واهل بیت هستند
دراین مسیر نیاز به تهیه کتب مرجع وترجمه وکار دقیق برروی انهاست
وهزینه بالای این کتب مشارکت افراد متعد و علاقمند را میطلبد .
با توجه به هجمه های شبهه افکنان در عرصه تاریخ اسلام در شبکه های مجازی وغیره
دست یاری به شما دوستانی میگشاییم که نسبت به خدمات علمی در جهت رفع شبهات تاریخی ودینی علاقمند به مشارکت هستید

40.000 تومان از 5.000.000 تومان
پایان یافته
1 بانی حمایت کرده است

با اطمینان بانی شوید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، مبلغ پرداختی به حساب کاربری بانیان بازگشت داده خواهد شد.
0%

تعداد پروژه ها: 1

یک گروه بانوان محقق در زمینه تاریخ اسلام دست به کار نسبتا نوینی زدند واز متون عربی ومتقدم که کمتر در دسترس همگان میباشد در حال تحقیق در زمینه ی بررسی بیوگرافی مورخین، نظرات مختلف در تاریخ عصر بعثت وتاریخ خلفا واهل بیت هستند
دراین مسیر نیاز به تهیه کتب مرجع وترجمه وکار دقیق برروی انهاست
وهزینه بالای این کتب مشارکت افراد متعد و علاقمند را میطلبد .
با توجه به هجمه های شبهه افکنان در عرصه تاریخ اسلام در شبکه های مجازی وغیره
دست یاری به شما دوستانی میگشاییم که نسبت به خدمات علمی در جهت رفع شبهات تاریخی ودینی علاقمند به مشارکت هستند تا با همکاری شما شاید بتوانیم در این راستا پرده ای از مظلومیت خاندان عصمت برداریم
کتابهای مورد نظر
دو دوره الصحیح من سیره علی قیمت هردوره یک ملیون و دویست هزار تومان
دو دوره الصحیح من سیره النبی قیمت هردوره یک ملیون وسیصد هزار تومان
دو دوره الصحیح من سیره الحسین قیمت هردوره یک ملیون وپانصد
در صورت اینکه بانیان بیش از ۵ ملیون واریز کنند برای سایر افراد گروه که تعداد ۶ نفر هستند دوره های کتب بالا خریداری میشود

شما هم میتوانید در مورد این پروژه نظر بدهید

میزان حمایت: 40000 تومان