امام صادق علیه السلام می فرمایند:
هرکس در راه ما و برای ما یک درهم خرج کند خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا می کند.
وسائل الشیعه

3.500.000 تومان از 3.500.000 تومان
پایان یافته
62 بانی حمایت کرده اند

با اطمینان بانی شوید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، مبلغ پرداختی به حساب کاربری بانیان بازگشت داده خواهد شد.
100%

تعداد پروژه ها: 2

این هیئت حدود ۷ سال در خدمت گزاری حضرت اباعبدالله علیه السلام فعالیت های فرهنگی مذهبی دارد. شاکله این هیئت از جوانان مذهبی و عاشق حضرت اباعبدالله حسین علیه السلام می باشد. به جز مراسم های محرم و صفر در طول سال در تمامی اعیاد و شهادت های ائمه علیهم السلام فعالیت دارد. ضمناْ کلاس های فرهنگی از قبیل قرآن، مهدویت، حل مشکلات ازدواج و … نیز برگزار می کند.

تصویر مجوز هیئت نیز در ذیل ارائه می شود.

دکور حسینه جهت مراسم عزاداری امسال:

چندی از مراسم های دیگر برگزار شده:

هزینه ها به شرح ذیل می باشد:

  • تعداد نفرات هر شب حدود ۲۵۰ نفر
  • هزینه شام جهت هر عزادار ۷.۰۰۰ تومان
  • جمعا ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

شما هم میتوانید در مورد این پروژه نظر بدهید

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 201000 تومان

میزان حمایت: 313000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 14000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 110000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 400000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 150000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 311000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 200000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 14000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 53000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 41000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 101000 تومان

میزان حمایت: 60000 تومان

میزان حمایت: 199000 تومان

میزان حمایت: 91000 تومان

میزان حمایت: 14000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 113000 تومان