امام صادق علیه السلام می فرمایند:
هرکس در راه ما و برای ما یک درهم خرج کند خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا می کند.
وسائل الشیعه

4.090.000 تومان از 4.000.000 تومان
پایان یافته
69 بانی حمایت کرده اند

با اطمینان بانی شوید

در صورت عدم موفقیت پروژه در تامین مبلغ هدف، مبلغ پرداختی به حساب کاربری بانیان بازگشت داده خواهد شد.
102%

تعداد پروژه ها: 1

خدا رو شاکریم که برای ششمین سال پیاپی لیاقت پیدا کردیم تا بتوانیم برای پدر مهربانمان مجلسی به مناسبت شهادت مادر گرامیشان برگزار کنیم هر سال فقط شام غریبان حضرت رو میگرفتیم ولی امسال میخواهیم به لطف شما بانی های عزیز دو شب برنامه بگیریم تا شاید بتوانیم تسلای بیشتری برغم و اندوه پدر بزرگوارمون باشیم بطوز معمول هر سال تعداد ۵۰۰ نفر را پزیرایی میکردیم هزینه ایی که برای هر نفر در نظر گرفته شده حدود ۸۰۰۰ تومان هست که میشود ۵۰۰*۸۰۰۰=۴۰۰۰۰۰۰ تومان که اگر به یاری شما دوستان بیشتر از این مبلغ جمع اوری شود در شب دوم هم شام داده میشود .
یادمان باشد اگر ما برای اهل بیت قدمی برداریم انها برای ما صدها قدم برمیدارندوما هستیم که به ایشان نیازمندیم نه ایشان به ما

شما هم میتوانید در مورد این پروژه نظر بدهید

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 352000 تومان

میزان حمایت: 200000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 110000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 220000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 200000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 70000 تومان

میزان حمایت: 40000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 275000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 14000 تومان

میزان حمایت: 99000 تومان

میزان حمایت: 8000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 15000 تومان

میزان حمایت: 15000 تومان

میزان حمایت: 6000 تومان

میزان حمایت: 8000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 30000 تومان

میزان حمایت: 104000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 8000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 100000 تومان

میزان حمایت: 5000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 10000 تومان

میزان حمایت: 1000 تومان

میزان حمایت: 200000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 14000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 243000 تومان

میزان حمایت: 20000 تومان

میزان حمایت: 50000 تومان