نام:محمدحسین

نام خانوادگی:مظاهری

ایمیل:mhmazaheri@yahoo.co.uk

تاریخ عضویت:مرداد ۲۶, ۱۳۹۶

شماره تماس:09125349075

اهدای تابلوی نفیس نقاشی «تحیّر سرخ» به امامزاده اسماعیل (چیذر)

این تابلو اثری از استاد زهرا شاسوندی است که پیرمردی در حال زنجیرزنی و عزاداری سیدالشهدا ع را به زیبایی به تصویر کشیده است.

*** این پروژه توسط موسسه فرهنگی تبلیغی زیتون در حال مدیریت و اجرا است.

تاکنونهدف
06.000.000

اجرای کمپین بین المللی HopeforHumanity# در ایران (از عاشورا تا اربعین)

این پروژه کاری است مشترک از کمپین جهانی «?Who is Hussain» و موسسه فرهنگی تبلیغی زیتون باهدف گسترش مهربانی از عاشورا تا اربعین

*** این پروژه توسط موسسه فرهنگی تبلیغی زیتون در حال مدیریت و اجرا است.

تاکنونهدف
179.00010.000.000

افزودن ۵۰۰ مدخل فارسی در اولین دانشنامه تخصصی امام حسین (ع) در فضای مجازی

ویکی حسین (WikiHussain.com)، اولین دانشنامه تخصصی امام حسین(ع) در فضای مجازی است که برای تکمیل مداخل خود نیازمند همیاری مالی و نیروی انسانی داوطلب است.

*** این پروژه توسط موسسه فرهنگی تبلیغی زیتون در حال مدیریت و اجرا است.

تاکنونهدف
6.0004.000.000