بانیلینک

بانیلینک یک پلتفرم crowdfunding (جمع سپاری) می باشد، و حوزه فعالیت آن در زمینه های فرهنگی و مذهبی تعریف شده است.

هدف بانیلینک کمک به اجرای هر ایده فرهنگی مذهبی است و در این رابطه بستری را مهیا می کند که صاحبان ایده، پروژه های خود را برای جذب کمک های مالی و معنوی به اشتراک گذارند و آنان که انگیزه حمایت از فرهنگ و مذهب را دارند بتوانند در زمینه مورد علاقه خود سرمایه گذاری مادی و معنوی نمایند. پروژه ها در بانیلینک  اهداف، هزینه، نیازهای معنوی و زمان‌بندی مشخص دارند.

در بانیلینک تمام فعالیتها از جمله تراکنش های مالی شفافیت کامل دارند و دقیقا مشخص است چه افرادی در چه زمانی و به چه میزان از کدام پروژه ها حمایت کرده اند.پیش قدم هر پروژه پس از تامین نیازهای پروژه اش موظف است گزارشاتی از انجام پروژه را در سایت بانیلینک قرار دهد.

از آنجا که بانیلینک بر بستر اینترنت فعالیت میکند، ما تمام سعی خود را در حفظ حریم خصوصی به کار میبندیم.

بانی

در پلتفرم بانیلینک به اشخاصی که از پروژه ها حمایت مالی یا معنوی میکنند، بانی گفته میشود.

پیش قدم

در پلتفرم بانیلینک به اشخاصی که پروژه را تعریف میکنند و مسئول آن پروژه هستند، پیش قدم گفته میشود.

crowdfunding (جمع سپاری)

جذب سرمایه جمعی یاCrowdfunding از دو واژه ی crowd به معنای انبوه مردم و funding به معنای تامین سرمایه تشکیل شده است. جذب سرمایه جمعی در واقع کمپینی جهت دریافت حمایت مالی یا معنوی افراد مختلف جامعه به خصوص کاربران اینترنت از یک پروژه ازطریق پرداخت بخشی از سرمایه ی مورد نیاز برای اجرای آن پروژه می باشد.

“یادتونه که قدیما تو زورخونه ها بامرام ها پیش قدم گلریزون میشدن و با معرفتا بانی میشدن…”